Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol
3779 arian cyfred digidol data amser real.
Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol

Trawsnewidydd arian cyfred digidol

Cyfrifiannell arian digidol

Ffigurau byw prisiau arian digidol

Siartiau arian cyfred digidol

Safle arian cyfred digidol

Pris arian cyfred digidol heddiw

Cyfnewid arian cyfred digidol gorau

Marchnadoedd crypto

Cap farchnad arian cyfred digidol

Y cyfnewid gorau FIBOS

Y gyfradd gyfnewid Gorau FIBOS heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Y farchnad gorau i brynu neu werthu FIBOS heddiw.
Y cyfnewid gorau FIBOS Pris Pâr Marchnad
Y pris prynu gorau FIBOS $ 0.010995 FO/USDT Hoo
Y pris gwerthu gorau FIBOS $ 0.011329 FO/ETH BitRabbit

Mae cyfradd arian cyfred digidol FIBOS wedi'i osod ar gyfer pob trafodyn masnach ac mae'n dibynnu ar gydbwysedd y cyflenwad a'r galw. Mae nifer y prynwyr a gwerthwyr FIBOS ar bob cyfnewidydd crypto yn wahanol. Mae'r gyfradd orau FIBOS yn ganlyniad sampl o holl gyfraddau cyfnewid y mwyafrif o gyfnewidfeydd a oedd yn gweithredu ar y farchnad arian cyfred digidol bryd hynny. Mae ein tudalen Y cyfnewid gorau FIBOS yn dewis yr holl drafodion masnach ar bob cyfnewidfa crypto yn y byd ac yn arddangos y cyfraddau prynu a gwerthu gorau FIBOS ar hyn o bryd.

Waled Gorau FIBOS

Y gyfradd brynu gorau o FIBOS heddiw yw $ 0.010995 gyda phar masnachu FO/USDT ar y farchnad gyfnewid Hoo.

Y gyfradd werthu o FIBOS heddiw yw $ 0.011329 gyda phar masnachu FO/ETH ar y farchnad gyfnewid BitRabbit.

Mae'r waled orau FIBOS yn farn unigol ar gyfer pob perchennog arian cyfred digidol. Waled crypto - lle i storio arian cyfred crypto. Defnyddir waled i drosglwyddo arian cyfred digidol rhwng gwahanol bobl. Nodweddir waled crypto gan baramedrau sylfaenol o'r fath: symlrwydd, dibynadwyedd a diogelwch. Mae gan y waled FIBOS y gosodiadau dibynadwyedd a diogelwch gorau.

Y gorau FIBOS farchnad

Yn amlwg, os oes gan y gyfnewidfa'r pris prynu gorau ar gyfer FIBOS, yna gallwch ddod o hyd i'r gyfradd gyfnewid orau yn y cyfnewidydd arian cyfred digidol hwn. Y gyfradd gyfnewid orau FIBOS ar gyfer heddiw yw 08/04/2020 - a ddangosir yn nhabl yr holl drafodion masnach ar gyfer heddiw. Yn y tabl hwn, lle dangosir y cyfraddau arian cyfred digidol gorau FIBOS, gallwch weld cost trafodion FIBOS yn annibynnol a gwerthuso pa rai yw'r gorau. O ganlyniad, dewiswch ac ar ba farchnad y gyfnewidfa orau. Mae'r cyfeiriadur ar-lein "Y pris Gorau FIBOS ar gyfer Heddiw 08/04/2020" yn dadansoddi'r cyfraddau arian cyfred digidol gorau ar y Rhyngrwyd yn awtomatig.

Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid FIBOS heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.

Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
MXC FO/USDT $ 0.011101 $ 6 689 -
Hoo FO/USDT $ 0.010995 $ 6 215 -
CoinTiger FO/USDT $ 0.011129 $ 75 880 -
BitRabbit FO/ETH $ 0.011329 $ 103 667 -
LBank FO/USDT $ 0.011171 $ 125 976 -

Efallai na fydd y gyfradd brynu orau FIBOS gyda doleri, ond gydag arian cyfred neu arian cyfred digidol gwahanol. Mae'r gyfradd brynu orau FIBOS yn cael ei harddangos mewn doleri, waeth pa arian cyfred oedd y trafodiad. Ar y dudalen nesaf at y gyfradd gyfnewid orau FIBOS, mae'r pâr hwnnw o arian sy'n rhoi'r pris prynu gorau ar y gyfnewidfa yn cael ei arddangos. Mae'r pris gwerthu gorau o FIBOS yn cael ei arddangos ar frig y dudalen gyda chost wedi'i hailgyfrifo o FIBOS mewn doleri.

Am ba arian cyfred FIBOS a werthwyd fwyaf yn y maes "pâr masnachu". Cyflwynir y cyfnewidiadau gorau ar gyfer prynu neu werthu FIBOS yn nhabl ein gwasanaeth. Mae arddangos cyfnewidfeydd yn cael ei ddidoli yn ôl y gyfradd gyfnewid orau ar gyfer gwerthu a phrynu FIBOS. Mae'r gyfradd yn cael ei harddangos yn doleri'r UD. Defnyddiwch hidlydd gwahanol arian cyfred uwchben tabl y cyfnewidfeydd arian cyfred digidol gorau i weld FIBOS yn masnachu ar gyfer yr arian cyfred neu'r arian cyfred digidol a ddymunir.