Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol
3769 arian cyfred digidol data amser real.
Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol

Trawsnewidydd arian cyfred digidol

Cyfrifiannell arian digidol

Ffigurau byw prisiau arian digidol

Siartiau arian cyfred digidol

Safle arian cyfred digidol

Pris arian cyfred digidol heddiw

Cyfnewid arian cyfred digidol gorau

Marchnadoedd crypto

Cap farchnad arian cyfred digidol

Y cyfnewid gorau Gosama

Y gyfradd gyfnewid Gorau Gosama heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Y farchnad gorau i brynu neu werthu Gosama heddiw.
Y cyfnewid gorau Gosama Pris Pâr Marchnad
Y pris prynu gorau Gosama $ 0.135958 GOS/ETH CoinTiger
Y pris gwerthu gorau Gosama $ 0.135958 GOS/ETH CoinTiger

Mae cyfradd arian cyfred digidol Gosama wedi'i osod ar gyfer pob trafodyn masnach ac mae'n dibynnu ar gydbwysedd y cyflenwad a'r galw. O ganlyniad, mae'r gyfradd gyfnewid Gosama ar gyfer lleoliadau masnachu ar-lein yn wahanol. Mae'r gyfradd orau Gosama yn ganlyniad sampl o holl gyfraddau cyfnewid y mwyafrif o gyfnewidfeydd a oedd yn gweithredu ar y farchnad arian cyfred digidol bryd hynny. Mae ein tudalen Y cyfnewid gorau Gosama yn dewis yr holl drafodion masnach ar bob cyfnewidfa crypto yn y byd ac yn arddangos y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Gosama ar hyn o bryd.

Waled Gorau Gosama

Y gyfradd brynu gorau o Gosama heddiw yw $ 0.135958 gyda phar masnachu GOS/ETH ar y farchnad gyfnewid CoinTiger.

Y gyfradd werthu o Gosama heddiw yw $ 0.135958 gyda phar masnachu GOS/ETH ar y farchnad gyfnewid CoinTiger.

Mae'r waled Gosama gorau yn asesiad goddrychol o berchnogion arian cyfred digidol. Nodweddir waled crypto gan baramedrau sylfaenol o'r fath: symlrwydd, dibynadwyedd a diogelwch. Dylai'r waled Gosama fod â'r nodweddion dibynadwyedd a diogelwch gorau yn ein barn ni. Rydym yn dewis y cyfraddau cyfnewid gorau a'r holl drafodion masnach ar gyfer prynu a gwerthu crypto Gosama ar gyfer heddiw ar bob cyfnewidfa yn y byd.

Y gorau Gosama farchnad

Os yn ddiweddar ar ryw gyfnewidfa roedd y pris prynu gorau ar gyfer Gosama, yna yn fwyaf tebygol dylid ceisio'r gyfradd gyfnewid orau yn y gyfnewidfa crypto hon. Y gyfradd orau Gosama ar 04/04/2020 - wedi'i arddangos yn ein tabl o'r holl gyfraddau bargeinion masnachu ar gyfnewidfeydd heddiw. Y cyfraddau gorau ar gyfer prynu, gwerthu arian cyfred digidol Gosama ar 04/04/2020 heddiw rydym yn arddangos y tablau uchod er hwylustod canfyddiad. Yn nhabl y cyfraddau gorau o Gosama gallwch weld prisiau gwahanol Gosama. Gallwch ddewis pa rai yw'r gorau, ar ba gyfnewidfa mae'n well dod o hyd i gyfnewidfa arian cyfred digidol.

Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid Gosama heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.

Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
CoinTiger GOS/ETH $ 0.14 $ 135 650 -

Mae'r gyfradd brynu orau Gosama yn cael ei harddangos mewn doleri, waeth pa arian cyfred oedd y trafodiad. Am ba arian cyfred y gellid ei brynu Gosama mae'r rhataf hefyd yn cael ei arddangos wrth ymyl y gyfradd brynu orau. Mae cyfradd gwerthu orau Gosama ar frig y dudalen hon gyda'r gyfradd doler. Ger y gyfradd werthu orau o arian cyfred digidol fe welwch ddolen i'r farchnad gyfnewid yr oedd Gosama yn gwerthu'r gwerth gorau arni.

Hefyd, mae ein tudalen yn darparu gwybodaeth am yr arian cyfred y gellid gwerthu Gosama fwyaf amdano. Mae'r cyfnewidiadau crypto gorau ar gyfer gwerthu a phrynu Gosama yn y tabl gwasanaeth ar ein gwefan. Mae cyfnewidiadau yn cael eu didoli ar y gyfradd gyfnewid doler orau ar gyfer prynu a gwerthu Gosama ar gyfer gwahanol arian cyfred a arian cyfred digidol. Gallwch ddefnyddio hidlydd gwahanol arian. Mae wedi'i leoli uwchben bwrdd y cyfnewidiadau crypto gorau.