Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol
6017 arian cyfred digidol data amser real.
Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol

Trawsnewidydd arian cyfred digidol

Cyfrifiannell arian digidol

Ffigurau byw prisiau arian digidol

Siartiau arian cyfred digidol

Safle arian cyfred digidol

Pris arian cyfred digidol heddiw

Cyfnewid arian cyfred digidol gorau

Marchnadoedd crypto

Cap farchnad arian cyfred digidol

Y cyfnewid gorau Gosama

Y gyfradd gyfnewid Gorau Gosama heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Y farchnad gorau i brynu neu werthu Gosama heddiw.
Y cyfnewid gorau Gosama Pris Pâr Marchnad
Y pris prynu gorau Gosama $ 0.238365 GOS/ETH CoinTiger
Y pris gwerthu gorau Gosama $ 0.238365 GOS/ETH CoinTiger

Gellir cyfrifo'r gyfradd orau Gosama trwy edrych ar ganlyniadau masnachu parau arian cyfred digidol ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol. O ganlyniad, mae'r gyfradd gyfnewid Gosama ar gyfer lleoliadau masnachu ar-lein yn wahanol. Gellir dod o hyd i'r gyfradd orau Gosama trwy ddadansoddi cyfraddau cyfnewid pob cyfnewidfa arian cyfred digidol a dewis y gorau. Mae ein tudalen Y cyfnewid gorau Gosama yn dewis yr holl drafodion masnach ar bob cyfnewidfa crypto yn y byd ac yn arddangos y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Gosama ar hyn o bryd.

Waled Gorau Gosama

Y gyfradd brynu gorau o Gosama heddiw yw $ 0.238365 gyda phar masnachu GOS/ETH ar y farchnad gyfnewid CoinTiger.

Y gyfradd werthu o Gosama heddiw yw $ 0.238365 gyda phar masnachu GOS/ETH ar y farchnad gyfnewid CoinTiger.

Mae'r waled Gosama gorau yn asesiad goddrychol o berchnogion arian cyfred digidol. Cod rhaglen yw waled crypto a fwriadwyd ar gyfer storio, setliadau, taliadau arian cyfred crypto. Mae waled crypto yn cael ei bennu'n bennaf gan symlrwydd, dibynadwyedd a diogelwch. Dadansoddir yr holl gyfnewidfeydd crypto a chyfaint cyfan masnachu Gosama arian cyfred digidol. Yn seiliedig ar y canlyniad, rydym yn dewis y cyfraddau gorau o drafodion wedi'u cwblhau.

Y gorau Gosama farchnad

Mae'n rhesymegol tybio pe bai'r pris prynu gorau o Gosama yn ddiweddar ar y gyfnewidfa, yna mae'n werth edrych am y gyfradd gyfnewid orau yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol hon. Y gyfradd orau Gosama ar 23/01/2021 - wedi'i arddangos yn ein tabl o'r holl gyfraddau bargeinion masnachu ar gyfnewidfeydd heddiw. Y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Gosama heddiw yw 23/01/2021 ar frig y dudalen. Yn nhabl y cyfraddau gorau o Gosama gallwch weld prisiau gwahanol Gosama. Gallwch ddewis pa rai yw'r gorau, ar ba gyfnewidfa mae'n well dod o hyd i gyfnewidfa arian cyfred digidol.

Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid Gosama heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.

Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
CoinTiger GOS/ETH $ 0.24 $ 298 113 -

Mae'r gyfradd brynu orau Gosama yn aml yn cael ei gosod wrth brynu am arian cyfred ansafonol neu arian cyfred digidol arall. Mae'r gyfradd brynu orau Gosama yn cael ei harddangos mewn doleri fel y gellir ei phrisio'n gywir. Mae'r pris gwerthu gorau o Gosama yn cael ei arddangos ar frig y dudalen gyda chost wedi'i hailgyfrifo o Gosama mewn doleri. Efallai mai'r gyfradd werthu orau ar gyfer Gosama yw wrth werthu am arian cyfred llai poblogaidd neu arian cyfred digidol arall.

Mae'n bwysig gwybod pa bâr o arian cyfred Gosama a fasnachodd pan gafwyd y gyfradd orau. Rydym yn arddangos y wybodaeth hon i'r dde o'r gyfradd arian cyfred digidol orau. Mae'r cyfnewidiadau crypto gorau ar gyfer gwerthu a phrynu Gosama yn y tabl gwasanaeth ar ein gwefan. Mae arddangos cyfnewidfeydd yn cael ei ddidoli yn ôl y gyfradd gyfnewid orau ar gyfer gwerthu a phrynu Gosama. Mae'r gyfradd yn cael ei harddangos yn doleri'r UD. Mae gwybodaeth ar ein gwefan am y cyfnewidiadau crypto gorau ar gyfer prynu a gwerthu Gosama yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ar-lein.