Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol
3979 arian cyfred digidol data amser real.
Cyfraddau cyfnewid arian cyfred digidol

Trawsnewidydd arian cyfred digidol

Cyfrifiannell arian digidol

Ffigurau byw prisiau arian digidol

Siartiau arian cyfred digidol

Safle arian cyfred digidol

Pris arian cyfred digidol heddiw

Cyfnewid arian cyfred digidol gorau

Marchnadoedd crypto

Cap farchnad arian cyfred digidol

Y cyfnewid gorau Jack Token

Y gyfradd gyfnewid Gorau Jack Token heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Y farchnad gorau i brynu neu werthu Jack Token heddiw.
Y cyfnewid gorau Jack Token Pris Pâr Marchnad
Y pris prynu gorau Jack Token $ 0.065894 JACK/ETH EtherFlyer
Y pris gwerthu gorau Jack Token $ 0.065894 JACK/ETH EtherFlyer

Gellir cyfrifo'r gyfradd orau Jack Token trwy edrych ar ganlyniadau masnachu parau arian cyfred digidol ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Jack Token Mae cyfradd cyfnewid arian cyfred digidol yn cael ei bennu gan y farchnad ym mhob trafodiad. Mae'n dibynnu ar y cynnig a'r galw am y crypto hwn. Mae cydbwysedd y cynnig a'r galw Jack Token ym mhob cyfnewidfa yn wahanol ar wahanol adegau. Mae'n hawdd deall bod cyfradd gyfnewid Jack Token arian cyfred digidol wedi'i gosod yn unigol ar bob cyfnewidfa crypto.

Waled Gorau Jack Token

Y gyfradd brynu gorau o Jack Token heddiw yw $ 0.065894 gyda phar masnachu JACK/ETH ar y farchnad gyfnewid EtherFlyer.

Y gyfradd werthu o Jack Token heddiw yw $ 0.065894 gyda phar masnachu JACK/ETH ar y farchnad gyfnewid EtherFlyer.

Y waled orau Jack Token yw barn bersonol cyfranogwyr y farchnad crypto a deiliaid crypto. Mae waled crypto yn rhaglen gymhleth lle mae arian cyfred digidol yn cael ei storio. Defnyddir y waled hefyd ar gyfer taliadau, ar gyfer trosglwyddo darnau arian crypto. Mae gan waled crypto y prif baramedrau: dibynadwyedd, symlrwydd, diogelwch. Rydym yn dadansoddi'r cyfnewidfa arian cyfred digidol Jack Token ar bob marchnad ac yn dewis y bargeinion masnachu gorau ar gyfer prynu a gwerthu.

Y gorau Jack Token farchnad

Fel arfer mae'n werth edrych am y gyfradd gyfnewid orau yn y cyfnewidydd arian cyfred digidol hwnnw lle'r oedd y pris prynu gorau o Jack Token. Y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Jack Token heddiw yw 03/06/2020 ar frig y dudalen. Yn nhabl y cyfraddau gorau o Jack Token gallwch weld prisiau gwahanol Jack Token. Gallwch ddewis pa rai yw'r gorau, ar ba gyfnewidfa mae'n well dod o hyd i gyfnewidfa arian cyfred digidol. Y gyfradd brynu orau Jack Token - wedi'i drosi i'r ddoler, er mwyn ei chymharu'n hawdd â chyfraddau o ffynonellau eraill.

Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid Jack Token heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.

Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
EtherFlyer JACK/ETH $ 0.065894 $ 52 835 -

Rydyn ni bob amser yn arddangos y gyfradd brynu orau Jack Token o ran y ddoler er mwyn ei chymharu'n hawdd. Am ba arian cyfred y gellid ei brynu Jack Token mae'r rhataf hefyd yn cael ei arddangos wrth ymyl y gyfradd brynu orau. Mae cyfradd gwerthu orau Jack Token ar frig y dudalen hon gyda'r gyfradd doler. Wrth ymyl y gyfradd werthu crypto orau mae dolen i'r cyfnewidydd lle gwerthwyd Jack Token am y pris gorau hwn.

Mae'r maes "pâr masnachu" yn dangos yr arian cyfred y gellid gwerthu Jack Token fwyaf ar ei gyfer. Cyflwynir y cyfnewidiadau gorau ar gyfer prynu neu werthu Jack Token yn nhabl ein gwasanaeth. Dangosir cyfnewidfeydd crypto wedi'u didoli ar y gyfradd gyfnewid orau, gwerthu, prynu Jack Token. Gallwch weld Jack Token trafodion masnach i arian cyfred neu arian cyfred digidol arall os ydych chi'n defnyddio hidlwyr arian cyfred eraill sydd wedi'u lleoli uwchben tabl y cyfnewidfeydd arian cyfred digidol gorau.